พระ‍เมส‌สิ‌ยาห์ พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า… เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 7 นาที

รู้สึกงงกับคำว่า “พระ‍เมส‌สิ‌ยาห์ พระ‍บุตรของพระ‍เจ้า”ไหม ? ไม่เป็นไร อีกหลายคนก็รู้สึกงงเหมือนกัน ดูวีดีโอตัวนี้และรับรองว่า เข้าใจและเห็นภาพ ภายใน 6 นาที.

A walkthrough of “The Messiah” from Genesis to Revelation… Early in the Bible we are introduced to a strange prophesy that someone will come and fight evil on our behalf. This theme only gets more interesting as the story of the Bible goes on.

Credits: This video is one of many amazing resources from the team at the Bible Project. the Bible Project is a non-profit, producing videos that clearly communicate the truth that “The Bible is a unified narrative that leads to Jesus and has profound wisdom for the modern world.” the Bible Project makes these incredible videos available for free to all! Praise God!

Please visit the Bible Project to learn more…
Our Website: http://www.jointhebibleproject.com
Facebook: http://fb.com/jointhebibleproject

Gospel Tools Thailand would thank to thank the Bible Project for the special licensing permission to embed Thai subtitles and re-upload to make these videos accessible for Thais.

You may freely view and freely use these videos, including linking to this video on your own site, but please do not upload on your own channels unless you also obtain special licensing permission from the Bible Project.